Коагулятор хирургический cваривающий высокочастотный ЕК-300М Свармед

5 из 5 звёзд! (5.0) 1 отзывов
2  0  380
Коагулятор хирургический cваривающий высокочастотный ЕК-300М СвармедУвеличить

Похожие товары


75.000,00 грн.

Подарок на выбор!:
Биполярные ножницы 160мм
Биполярный зажим 210мм
Биполярный пинцет изогнутый 200мм

Код товара: [54404]

Бренд: Свармед (Украина)

Сделано в: Украина

Доставка: 2-4 дня

Технические данные

Номинальное напряжение питающей сети однофазного  переменного тока частотой 50 Гц, В 220+10%
Номинальная выходная мощность при длительности цикла 5 с, ВА 350
Пределы регулировки выходного напряжения при нагрузке 100 Ом (для всех частот), В 10-200
Габаритные размеры, мм 300×220×120
Масса, не более, кг 3,5 кг

Шляхи вдосконалення технік оперативних втручань на сьогодні спрямовані не тільки на безпосереднє лікування захворювання, але і на покращення якості життя пацієнтів та підвищення безпечності хірургічних інтервенцій. Тому, застосування передової технології Біозварювання є не тільки бажаним, а й необхідною умовою задля досягнення очикуваних результатів.

          Технологія "Біозварювання" знайшла 100% втілення в представленому апараті ЕК-300М "СВАРМЕД". Енергогенераторна платформа дозволяє обирати режим впливу: ручний або автоматичний - «Автоматичне зварювання».  В автоматичному режимі рівень потужності обирається системою керування шо є оптимальним в кожний момент дії.    В цьому режимі відбувається аналіз стану тканини за її опором за даними зворотнього зв’язку системи керування й автоматично визначається оптимальний рівень енерговкладень, включаючи тривалість та потужність дії. Шкала "тривалість" для системи керування носить "рекомендаційний" характер та дозволяє зменшити вірогідність винекнення "помилок" при зчитуванні змін опору тканини. Так, оператор встановивши занчення тривалості 7-10 зможе гарантовано заварити судину діаметром від 3 до 5 мм. Для заварювання більшого діаметру судин, або частини кішківника, бажано встановити значення тривалості рівним 20. При натисканні педалі подається звуковий сигнал (свист), тривалість якого співпадає з тривалістю дії струму та визначається системою керування. Після припинення звукового сигналу педаль відпускають та розкривають бранші інструменту.  Оператор може примусово припинити дію струму вдпустивши педаль до закінчення подачі звукового сигналу. Слід відзначити, що внаслідок дії людського фактору тиск на бранші інструменту розподіляється нерівномірно в часі що призводить до хибних спрацюваннь системи керування. Щоб унеможливити дію люського фактору в автоматичному режимі рекомендується застосовувати біполярний інструмент з обмежувачем та фіксацією (за аналогією з Ліга Шу).

До «Ручних» режимів відноситься «Зварювання руч.», «Коагуляція» та «Різання» потужність дії яких визначється сталою величиною та обирається оператором на панелі приладу (5-100). На відміну від автоматичного режиму, тривалість дії струму в "ручних" режимах залежить від тривалості утримання оператором педалі в натисненому стані.

УАГА! не допускається тримання педалі в натисненому стані після зміни кольору тканини, що відповідає її карбонізованому стану! Пам"ятайте, що всі процеси Біоварювання відбуваються при мінімальному термічному пошкодженні тканин; найкращим свідченням достатності енерговпливу є зміна кольору тканин з червоно-рожевого на біло-сірий. Шов, при цьому, має бути прозорим. 

Режим «Зварювання руч.» передбачає його застосування в переважній більшості маніпуляцій з тканинами впродовж операції. В цьому режимі хірург може виконувати зварювання судин діаметром до 4 мм, а також робити одномоментне роз’єднання тканин з досягненням надійного гемостазу. При цьому заварювання відбувається при фіксації інструменту на судині або тканині, а розсічення – в результаті безперервного руху браншей в поперечній площині тканини та просуванні на інші ділянки, що підлягають роз’єднанню. Ефект різання досягається швидким виходом пари з тканини, що слабко стиснена. При швидкості виходу, що сягає 100 м/сек, відбувається розрив міжклітинних зв’язків, яке супроводжується характерним звуком. Максимальна потужність, що може бути досягнена – 300 Вт.

         Режим «Коагуляція» призначений для впливу на тканини з меншою потужністю і меншим енерговкладенням, ніж у режимі ручного зварювання. Він застосовується для зупинки капілярної кровотечі. Максимальна потужність – 250 Вт.

Для режиму «Різання» характерним є застосування для розсічення жирової тканини та інших видів тканин, що характерізуються високим опором (понад 500 Ом). В цьому режимі подається безперервний змінний струм з подвійною амплітудою напруги прямокутної форми. Ефект зварювання виражений слабо. Відбувається безперервний рух іонів всередині клітини, що веде до різкого збільшення температури і випаровування внутрішньоклітинної рідини. Об’єм клітини миттєво зростає, відбувається «вибух», оболонка лопається і клітина руйнується. Гази, що виділяються при цьому, розсіюють тепло, що попереджає перегрівання більш глибоких шарів тканини, але палять поверхню. Завдяки цьому тканини розсікаються з невеликою латеральною температурною передачі та мінімальною зоною некрозу. У цьому режимі гемостатичний ефект виражений незначно. Максимальна потужність – 350 Вт.

Регулювання потужності відбувається при натисненні клавіш «вгору » та  «вниз», що дозволяє відповідно змінювати потужність у відсотковому відношенні (від максимальної потужності) та відображається на індикаторі "потужність" (від 5 до 100).

Незважаючи на локальну дію, при використанні біполярних електрохірургічних пристроїв також відбувається бокове розповсюдження тепла, що зумовлено теплопровідністю тканин. При цьому температура, достатня для виникнення денатурації білків для гемостазу, може реєструватись на відстані до 2 мм від межі браншей електродів.

 Як приклад успішного застосування може служити виконання пахвинної герніопластики, згідно з останніми тенденціями у світовій клінічній практиці. Результат полягає у низькому рівні периопераційних ускладнень, попередженні розвитку рецидиву грижі, а також забезпеченні задовільної якості життя та комфорту пацієнтів у віддаленому періоді. Для отримання найоптимальніших хірургічних результатів з найвищою якістю життя пацієнтів у ранньому та віддаленому періодах після герніопластики необхідно застосовувати найменш травмуючі і, в той же час, надійні з точки зору попередження ускладнень та рецидивів матеріали. Використання апарату ЕК-300М «Свармед» дозволяє поєднувати переваги технології біозварювання та мініінвазивні техніки, зокрема ендо- та лапароскопічні (TAPP, TEP, TIPP, “Plug and Patch” та ін.). Такі рішення не тільки зменшують загальну стресову відповідь організму на хірургічне пошкодження тканин, але і сприяють зниженню ризику орхітів та тестикулярної атрофії, відсотку післяопераційного хронічного больового синдрому та скороченню терміну відновлення. При цьому серед герніологів досі існують протиріччя стосовно певних аспектів виконання вказаних технік, так як результати рандомізованих досліджень демонструють контроверсійні результати. Зокрема, досі не вирішено питання вибору оптимального матеріалу для алопластики та процедури його імплантації в залежності від індивідуальних особливостей пацієнта. Також при преперитонеальних пластиках не розроблено єдиного алгоритму закриття передочеревинного простору, при якому ризик рецидиву та ускладнень був би мінімальним. На нашу думку доцільним є методика використання технології Біозварювання, що знайшло своє підтвердження у більш ніж 100 успішних операцій.

-------------------------------------

Разновидности хирургических вмешательств

 

 • -      Травматологиясосудистая хирургия

-        Доступ при металлоостените;

-        Снятие металлоконструкций после металлоостеосинтеза;

-        Сварочный доступ к травмированному органу;

-        Гемостаз и перекрытие сосудов различных калибров.

 • -      Паренхематозные органы

-        заваривание поверхностных травм и сквозные ранения легкого;

-        заваривание поверхностных травм и сквозные ранения печени;

-        заваривание поверхностных травм и сквозные ранения селезенки;

-        заваривание поверхностных травм и сквозные ранения почки;

-        надежный гемостаз внутренних слоев плаценты.

 • -        Торакальная хирургия

-        торакотомия;

-        прецизионное удаление опухоли;

-        заваривание булл, методом наложения заплат, с абсолютным гемостазом и аэростатом;

-        удаление кист;

-        разделение сращений;

-        плеврэктомия;

-        атипичная резекция удаляемой доли и разделение междолевой щели;

-        герметическое заваривание линии механического шва;

-        лимфодисекция;

-        плоскостной гемостаз;

-        заваривание булл без их удаления, возможность «органосохраняющей» операции.

 • -      Урология

-        цистпростатэктомия;

-        резекция мочевого пузыря;

-        орхфуникулэктомия;

-        нефрэктомия;

-        лимфодисекция;

-        операция Бергмана;

-        доступ и гемостаз на всех этапах вмешательства.

 • -      Гинекология

-        простая экстирпация матки;

-        надвлагалищная ампутация матки с придатками;

-        резекция яичников и удаление придатков;

-        расширенная экстирпация матки с придатками;

-        вульвэктомия;

-        трансабдоминальная гистерэктомия;

-        лапароскопическая кистэктомия;

-        выделение труб (подготовка к искусственному оплодотворению);

-        овариэктомия;

-        лапароскопическая цистэктомия;

-        гемостаз и перекрытие сосудов при доступе;

-        соединение наружной ткани плаценты с целью предотвращения возможных спонтанных абортов.

 

-----------------------------------------

 

Історична довідка

Пріоритетом українських вчених, інженерів і медиків стало створення устаткування і технології високочастотного електричного зварювання живих м"яких тканин.

Висунута в 1991р. академіком Б.Є. Патоном і академіком В.К. Лебедєвим гіпотеза і запропонована математична модель після серії експериментів на тваринах, знайшли своє підтвердження. Це дозволило заявити: електричне зварювання живих м"яких тканин зі збереженням їх життєздатності можлива. Настав час розробки лабораторних зразків техніки і експериментального обґрунтування технології.

Для цієї мети в 1996 р. під керівництвом академіка Б.Є. Патона створюється міжнародний проект за участю ІЕЗ ім. Є.О. Патона, НІХіТ ім. А.А. Шалімова, Міжнародної асоціації «Зварювання» і американської фінансової компанії CSMG, а також ряду медичних установ України. Колективна творчість приносить успіх. Розробляються перші варіанти систем дозованої подачі енергії, зразки джерел живлення і хірургічних інструментів. Розробка джерел живлення йшла поетапно. Хронологічно: Перший варіант джерела живлення (експериментальний) був розроблений в 1992 р, другий варіант - в період 1995-1996 рр., Третє джерело живлення - в 2003р. наступний за ним джерело живлення ЕК-300М1 розроблений в 2004 р і потім, вдосконалений варіант ЕК-300М1 в 2007 -2008 роках. Модель в пластиковому уніфікованому корпусі починає вироблятись серійно на заводі «Лічмаш» в м. Лубни (Полтавська обл.) та швидко отримує популярність серед хірургів, як невибагливе та надійне обладнання. Згодом, після введення в дію постанови КМУ №753 від 02.10.2013, технологія знайшла перевтілення в апараті ЕК-300М «СВАРМЕД», який один з перших в своїй галузі отримав національний знак якості та сертифікат відповідності технічним регламентам встановленого зразка. На виробничій ділянці ТОВ «СВАРМЕД», що залишається незмінною вже понад 10 років, була впроваджена та підтримується «Система керування якістю» за європейським стандартом ISO 13485, що також  підтверджується відповідним сертифікатом №066-16 від 04.10.2016 р.

За численними відгуками хірургів та результатами досліджень ринку, можемо стверджувати, що потреба в нашій продукції в масштабі України – щонайменш 5000 апаратів!


Отзывы:

Автор: Посетитель 24.03.2019

Оценка: 5 из 5 звёзд!

Прекрасний , доступний, надійний апарат який значно прискорює виконання оперативних втручань, економить операційний матеріал, інструменти.Береже здоровя хірурга і пацієнта. По критеріях ціна - якість немає закордонних аналогів.


Живая лента (вопросы, новости, предложения)
+Задать вопрос / Предложить торг ▼

Андрей Воскресенье, 16 Июня 2019

Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(953)367-35-45 Андрей.

Доставка
По Украине
 • - из Новой Почты (предоплата) от 50 грн
 • - из Новой Почты (нал.платеж) от 90 грн
По Киеву
 • - из магазина бесплатно
 • - из Новой Почты (предоплата) 30 грн
 • - из Новой Почты (нал.платеж) 50 грн
 • - До дверей заказы от 3000 грн бесплатно
 • - До дверей заказы до 3000 грн 70 грн
Оплата
 • - наличными
 • - на карту Visa / Mastercart
 • - безналичными
Сервис Для постоянных клиентов
 • - минимальные цены
 • - апробация товаров
 • - возможна отсрочка платежа
 • - реклама на сайте

Коагуляторы

Партнёры
  Купить Коагуляторы Коагулятор хирургический cваривающий высокочастотный ЕК-300М Свармед можно в следующих городах: Киев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Луганск, Одесса, Запорожье, Львов, Ужгород, Кировоград, Кривой Рог, Херсон, Полтава, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Николаев, Ивано Франковськ, Хмельницкий, Сумы, Винница